Miljövänlig solidaritet

Brödet och Fiskarna är en ideell organisation som samlar in prylar, kläder och textil till försäljning i Västerås, Enköping och Köping. Överskottet av försäljningen går till internationellt utvecklingssamarbete som lokala gräsrotsorganisationer bedriver i länder som Angola och Västsahara. Att skänka är att ta ansvar för miljön. Att återanvända kläder och skor är på många sätt en positiv insats, inte minst för naturen. Som ett bevis på att Brödet och Fiskarnas second hand är bra för miljön, är våra textila varor nu märkta med Naturskyddsföreningens emblem. 

Friskt vatten!

Att återanvända plagg spar mer på miljön än att nyproducera. Dessutom sparar man 97 procent energi när man återanvänder kläder jämfört med att tillverka nytt.