Angola och Afrikagrupperna

I Angola samarbetar Brödet och Fiskarna med Afrikagrupperna. Denna samarbetspart är en garant för högkvalitativt biståndsarbete och står under ständig granskning av Stiftelsen för insamlingskontroll, som alla biståndsorganisationer. Detta garanterar att andelen insamlade medel som går till administration aldrig överstiger 25%. 

 

Mikrolån ger nya möjligheter till fattiga.Sedan fredsavtalet 2002 har Angola gått in i en snabb utvecklingsprocess. Med hjälp av rika naturtillgångar av olja och diamanter strömmar stora intäkter in i landet och Angola har blivit ett attraktivt land för utländska intressen.

Utifrån de fattigas perspektiv går utvecklingen desto långsammare, och landet återfinns först som nummer 162 på FNs lista över human utveckling. I och med parlamentsvalet i september 2008 tog Angola emellertid ett stort steg i sin demokratiska utveckling, genom bred valutbildning och hög röstningsfrekvens. Resultatet, en storskredsseger för regeringspartiet MPLA och en än mer försvagad opposition, betyder däremot att Angolas väg mot ett demokratiskt flerpartisystem saktas ner. Angola har ett långt arbete innan det likhetstecken som existerar mellan regeringsparti och stat bryts, och innan val kan utropas som fria och rättvisa. Under 2009 ges Angola en chans igen. Denna gång utmanas president dos Santos trettio år på posten.  Läs gärna mer om projekten i Angola och om Afrikagrupperna här.

 

Mikrolån genom Afrikagrupperna ger fattiga människor nya möjligheter. Här har en kvinna kunnat köpa några killingar.