Latinamerika och Latinamerikagrupperna.

Brödet och Fiskarna samarbetar med Latinamerikagrupperna för att stödja fattiga människor i Latinamerika och deras delaktighet i samhället och möjlighet att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter repsekterade. Det kan handla om rätten till försörjning, jord och utbildning. Stödet går till folkrörelser i deras folkbildning och organisering.

För småbrukare, lantarbetare och ursprungsfolk är tillgång till resurser såsom jord, vatten och frön grundläggande för att kunna försörja sig och leva ett värdigt liv. Ändå är många jordlösa eller livnär sig från knappa, utarmade jordar. Många har inte mat för dagen. Av de 854 miljoner människor drabbade av kronisk hunger, bor de allra flesta på landsbygden. Hunger beror inte på brist på mat. Det produceras mer än tillräckligt för att mätta världens befolkning. Orsaker till hunger bör snarare sökas i snedfördelningen av resurser som till stor del är grundade i orättvisa handelsvillkor. Mat är inte vilken vara som helst, mat är en grundläggande mänsklig rättighet som är nödvändig för människors överlevnad.

 

Med Latinamerikagrupperna arbetar Brödet och Fiskarna för att motverka svält, undernäring och fattigdom. Vi slåss för rätten till mat, utbildning, sjukvård och demokrati.

 

Latinamerikagrupperna har samarbetat med folkrörelser i Latinamerika sedan 1968 och är en partipolitisk och religiöst obunden organisation. Verksamheten finansieras genom bidrag från Sida och EU men även genom insamling från privatpersoner, stiftelser och organisationer, däribland Brödet och Fiskarna. Latinamerikagruppernas insamling för folkligt inflytande som Brödet och Fiskarna bidrar till är granskad av SFI-Stiftelsen för Insamlingskontroll, vilket innebär att högst 25% får gå till administration. Verksamheten granskas även av externa revisorer. Genom personal på plats i Latinamerika görs uppföljningar på projekt vi finansierar för att garantera att pengarna används på rätt sätt.

 

 

Läs mer om Latinamerikagrupperna och deras arbete här.