Palestina och Palestinagrupperna

 

Barn i GazaGaza Community Mental Health Programme

 

De psykiska påfrestningarna av att växa upp och leva under ockupation är mycket stora. Få hjälpinsatser har gjorts inom detta område. Ett unikt projekt är Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) som med mycket begränsade personal- och ekonomiska resurser behandlar barn och vuxna. Brödet och Fiskarna ger genom Palestinagrupperna Sverige stöd till ett barnteam som består av tolv läkare, psykologer och socialarbetare. För mental ohälsa bland förskole- och skolbarn används i första hand strategin att utbilda lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället i preventivt arbete för att underlätta barnens dagliga liv.

Projektansvariga hos Palestinagrupperna för Gazabiståndet är barnläkarna David Henley och Henrik Pelling, med expertis inom områdena barnpsykologi och barnneurologi.

Läs gärna mer om programmet Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP).

 

Palestinagrupperna i Sverige grundades 1976 genom samgående av lokala Palestinagrupper. Palestinagrupperna tar tydligt ställning för den svagare parten i Palestinakonflikten och stöder det palestinska folkets strävanden efter nationellt oberoende och bildandet av en palestinsk stat. Denna kamp ser Palestinagrupperna som en omistlig del i strävandena efter att skapa fred i Mellanöstern. Utan en rättvis lösning på Palestinakonflikten kan fred aldrig uppnås.

Här kan du läsa mer om Palestinagrupperna och deras arbete.